Ot.prp. nr. 2 (2000-2001)

Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Til innholdsfortegnelse

1 Liste over høringsinstansene

 1. Advokatforeningen

 2. Akademikernes Fellesorganisasjon

 3. Aksjespareforeningen i Norge

 4. Alene Foreldre Foreningen

 5. Arbeids- og administrasjonsdepartementet

 6. Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

 7. Bilimportørenes Landsforening

 8. Bilutleiebransjens Landsforbund

 9. Bokreditts Landsforbund A/S

 10. Braathens Safe

 11. Datatilsynet

 12. De norske teatres forening

 13. Den norske Bankforening

 14. Den Magiske Ring

 15. Den norske Forfatterforening

 16. Den norske Kreftforening

 17. Den Norske Dataforening

 18. Den norske Advokatforening

 19. Den norske Reisebransjeforening

 20. Den norske lægeforening

 21. Den norske Tannlægeforening

 22. Ensliges Landsforbund

 23. Entreprenørenes Landssammenslutning

 24. Familie- og forbrukerdepartementet

 25. Finansieringsselskapenes Forening

 26. Fiskebåtredernes Forbund

 27. Fiskeridepartementet

 28. Forbrukerombudet

 29. Forbrukerrådet

 30. Forbundet Frie Fotografer

 31. Forbundet for Overnattings- og Serveringsnæringen

 32. Foreningen til bekjempelse av Cerebral Parese i Norge

 33. Forretningsbankenes Arbeidsgiverforening

 34. Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund

 35. Forsikringsrådet

 36. Forsikringsselskapenes Arbeidsgiverforening

 37. Forskningsinstituttenes Fellesforum

 38. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 39. Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

 40. Hurtigbåtenes Rederiforbund

 41. Huseiernes Landsforbund

 42. Informasjonskontoret for folkehøgskolen

 43. Informasjonskontor for kristen folkehøgskole

 44. Informasjonsteknologiindustriens Forening

 45. Ingeniørforening Den Norske

 46. Institutt for Journalistikk

 47. IT-konsulentenes Landsforening

 48. Justisdepartementet

 49. Kirke- og kulturdepartementet

 50. Kommunaldepartementet

 51. Kongelig Norsk Automobilklubb

 52. Kontor- og Datateknisk Landsforening

 53. Kredittforetakenes Forening

 54. Kredittilsynet

 55. Krigsinvalideforbundet

 56. Kritikerlaget for musikk, teater og ballett

 57. Landbruksdepartementet

 58. Landbrukssamvirket

 59. Landsforbund for Universitets-, Høgskole- og Forskningspersonell

 60. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

 61. Landslaget for Regnskapskonsulenter

 62. Landsorganisasjonen i Norge

 63. Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

 64. Ligningsetatens Landsforening

 65. Ligningsutvalget Ligningsnevndenes Landsforbund

 66. Maskinentreprenørenes Forbund

 67. Metallurgisk Industris Landsforening

 68. Miljøverndepartementet

 69. Motorførernes Avholdsforbund

 70. Nasjonalforeningen for folkehelsen

 71. Norges Eiendomsmeglerforbund

 72. Norges Fondsmeglerforbund

 73. Norges Sang- og Musikkråd

 74. Norges Bank

 75. Norges Forsikringsforbund

 76. Norges Kunstnerråd

 77. Norges Juristforbund

 78. Norges Kreditorforbund

 79. Norges Idrettsforbund

 80. Norges Rederiforbund

 81. Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd

 82. Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd

 83. Norges Automobil-Forbund

 84. Norges Statsautoriserte Revisorers Forening

 85. Norges Danselærer-Forbund

 86. Norges Skogeierforbund

 87. Norges almenvitenskapelige forskningsråd

 88. Norges Røde Kors

 89. Norges Blindeforbund

 90. Norges Takseringsforbund

 91. Norges Døveforbund

 92. Norges Diabetesforbund

 93. Norges Astma- og Allergiforbund

 94. Norges Handicapforbund

 95. Norges Profesjonelle Skilærerorganisasjon

 96. Norges Tekstilkjøpmenns Forbund

 97. Norges Taxiforbund

 98. Norges Transportforbund

 99. Norges Hytteforbund

 100. Norges Skatterevisorers Landsforening

 101. Norges Rutebileierforbund

 102. Norges Reiselivsråd

 103. Norges Bilbransjeforbund

 104. Norges Campingplassforbund

 105. Norges Handelsreisendes Landsforbund

 106. Norges Kooperative Landsforening

 107. Norges Registrerte Revisorers Forening

 108. Norges Bondelag

 109. Norges Huseierforbund

 110. Norges Fiskarlag

 111. Norsk Institutt for Personaladministrasjon

 112. Norsk Bibliotekforening

 113. Norsk Teaterleder-Forening

 114. Norsk Amatørteaterforbund

 115. Norsk Skogbruksforening

 116. Norsk Hydro A/S

 117. Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 118. Norsk Faglitterær oversetterforening

 119. Norsk Oljeforening for Rettighetshavere

 120. Norsk Skattebetalerforening

 121. Norsk Forening for Ernæringsfysiologer

 122. Norsk Markedsanalyse Forening

 123. Norsk Ukepresse

 124. Norsk Aktuarforening

 125. Norsk Faglitterær Forfatterforening

 126. Norsk Forbund for Fjernundervisning

 127. Norsk Voksenpedagogisk Institutt

 128. Norsk Sosionomforbund

 129. Norsk Kabel-Tv Forbund

 130. Norsk Hotell- og Restaurantforbund

 131. Norsk Ballettforbund

 132. Norsk Skipsmeglerforbund

 133. Norsk Undervisningsforbund

 134. Norsk Pendlerforbund

 135. Norsk Studentunion

 136. Norsk Lærerakademi for kristendomsstudium og pedagogikk

 137. Norsk Dysleksiforbund

 138. Norsk Lærerlag

 139. Norsk Faglærerlag

 140. Norsk Filmkritikerlag

 141. Norsk Filmforbund

 142. Norsk Skuespillerforbund

 143. Norsk Sceneinstuktørforening

 144. Norsk pensjonistforbund

 145. Norsk Komponistforening

 146. Norsk Folkehjelp

 147. Norsk Oversetterforening

 148. Norsk Luftambulanse

 149. Norsk Kunstkritikerlag

 150. Norsk Sosialsjeflag

 151. Norsk Litteraturkritikerlag

 152. Norsk Musikerforbund

 153. Norske Fysioterapeuters Forbund

 154. Norske Handelsøkonomers Forening

 155. Norske Dramatikeres Forbund

 156. Norske Kosmetologers og Hudterapeuters Forbund

 157. Norske Filmbyråers Forening

 158. Norske Kvinners Sanitetsforening

 159. Norske Siviløkonomers Forening

 160. Norske Regnskapsøkonomers Forening

 161. Norske Sivilingeniørers Forening

 162. Norske Privatskolers Landsforbund

 163. Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L

 164. Norske Scenografer

 165. Norske Finansanalytikeres Forening

 166. Norske Arkitekters Landsforbund

 167. Norske Bankfunksjonærers Forbund

 168. Norske Billedkunstnere

 169. Norske Databedrifters Landsforbund

 170. Norske Finansmegleres Forening

 171. Norske Kunsthåndverkere

 172. Norske Populærautorer

 173. Norske Interiørarkitekters Landsforening

 174. NRK

 175. NSB

 176. Næringsdepartementet

 177. Næringslivets Hovedorganisasjon

 178. Olje- og energidepartementet

 179. Oljeindustriens Landsforening

 180. Oslo Børs

 181. Postdirektoratet

 182. Rederienes Landsforening

 183. Rådet for funksjonshemmede

 184. Rådgivende Ingeniørers Forening

 185. Samferdselsdepartementet

 186. Samnemnda for studiearbeid

 187. SAS, OSLAE (Økonomiavdelingen)

 188. Servicebedriftenes Landsforening

 189. Skattedirektoratet og Fylkesskattesjefenes Forening

 190. Skolenes Landsforbund

 191. Sosialdepartementet

 192. Sparebankenes Arbeidsgiverforening

 193. Sparebankforeningen i Norge

 194. Statsautoriserte translatørers forening

 195. Stipendkomiteen for teatermedarbeidere

 196. Teknologibedriftenes Landsforening

 197. Kunst- og antikvitethandleres forening

 198. Ungdomslitteraturens Forfatterlag

 199. Utdannings- og forskningsdepartementet

 200. Utenriksdepartementet

 201. Vikarbyråforeningen

 202. Voksenopplæringsrådet/brevskolerådet

 203. Widerøes Flyveselskap A/S

 204. Yrkesorganisasjonens Sentralforbund

Til dokumentets forside