Ot.prp. nr. 2 (2000-2001)

Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Les dokumentet

(Merverdiavgiftsreformen 2001)

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget