Ot.prp. nr. 2 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Finansdepartementet

Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Les dokumentet

(Merverdiavgiftsreformen 2001)

Følg proposisjonen på Stortinget