Ot.prp. nr. 32 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Om lov om endringer i foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven

Om lov om endringer i foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget