Ot.prp. nr. 54 (2007-2008)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kunnskapsdepartementet

Om lov om endringar i opplæringslova

Om lov om endringar i opplæringslova
(Om faget kristendoms-, religions- og livssynskunnskap og rett til avgrensa fritak)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget