Høring – forslag til endringer i opplæringsloven

Endringsforslagene som er gjenstand for høring i denne saken omfatter følgende områder: Fritak fra aktiviteter m.m. i opplæringen, undervisningen i faget kristendoms-, religions- og livssynskunnskap, innhold og vurdering i grunnopplæringen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.02.2008

Resultat:

Endringsforslagene som er gjenstand for høring i denne saken omfatter følgende områder: Fritak fra aktiviteter m.m. i opplæringen, undervisningen i faget kristendoms-, religions- og livssynskunnskap, innhold og vurdering i grunnopplæringen.
(05.12.2007)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev med adresseliste (PDF-fil)

Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringsloven (PDF-fil)


Høringsbrevet og -notatet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelsene som mottas. Høringsuttalelsene vil bli publisert i PDF- eller HTML-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

--------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet av departementet:

Regjeringen la i Ot.prp. nr. 54 (2007–2008) 25. april 2008 frem forslag til lov om endringer i opplæringsloven. Lenke til lovproposisjonen finnes nedenfor.