Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 1 S (2011–2012)

FOR BUDSJETTÅRET 2012 — Utgiftskapitler: 900–960, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900–3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613, 5614, 5625 og 5656

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Nærings- og handelsdepartementet

tilrår:

  1. I Prop. 1 S om statsbudsjettet for år 2012 føres opp de summene som er nevnt i et framlagt forslag:

a.

Sum utgifter under kap. 900–960, 2421, 2426 og 2460

kr

51 197 338 000

b.

Sum inntekter under kap. 3900–3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613, 5614, 5625 og 5656

kr

56 992 870 000