Prop. 1 S (2011–2012)

For budsjettåret 2012 under Nærings- og handelsdepartementet
Utgiftskapitler: 900–960, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900–3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613, 5614, 5625 og 5656

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget