Prop. 102 L (2012–2013)

Endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (samleproposisjon)

Endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (samleproposisjon)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget