Prop. 128 L (2012–2013)

Endringar i odelslova

Endringar i odelslova

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget