Prop. 150 LS (2012–2013)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om endringar i Stortingets vedtak 27. november 2012 om avgift på motorvogner mv. A. Engangsavgift for budsjetterminen 2013

Frå 1. juli 2013 gjer ein følgjande endring i Stortingets vedtak 27. november 2013 om avgift på motorvogner, A. Engangsavgsavgift for budsjetterminen 2013:

§ 2 første ledd skal lyde:

Avgift skal betales med følgende beløp:

Avgiftsgrupper

Egenvekt (kg)

Motor-effekt (kW)

NOX-uslipp (mg/km)

CO2-utslipp (g/km)

Slagvolum (cm3)

Sats per enhet (kr)

Vrakpant-avgift (kr)

Avgiftsgruppe A

2 400

Personbiler, varebiler klasse 1, busser under 6 m med inntil 17 seteplasser

0 – 1 150

37,59

1 151 – 1 400

81,94

1 401 – 1 500

163,90

over 1 500

190,61

0 – 65

0

66 – 90

275,00

91 – 130

790,00

over 130

1 960,00

over 0

35,00

Motorvogn med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2 -utslipp, og med

utslipp 110 g/km og over

0 – 110

0

111 – 125

764,00

126 – 165

770,00

166 – 235

1 796,00

over 235

2 883,00

CO2-utslipp under 110 g/km t.o.m 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 110 g/km t.o.m 50 g/km

814,00

CO2 -utslipp under 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 50 g/km

966,00

Motorvogn uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp

bensindrevne

0 – 1 100

14,60

1 101 – 1 650

48,63

1 651 – 2 050

114,14

over 2 050

123,12

ikke bensindrevne

0 – 1 100

11,19

1 101 – 1 650

39,71

1 651 – 2 050

93,17

over 2 050

96,92

Avgiftsgruppe B

2 400

Varebiler klasse 2, lastebiler med tillatt totalvekt mindre enn 7 501 kg og godsrom med lengde under 300 cm og bredde under 190 cm

22 pst. av A

22 pst. av A

25 pst. av A

Motorvogn med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2 -utslipp, og med

utslipp 110 g/km og over

0 – 110

0

111 – 125

191,00

126 – 165

192,50

over 165

449,00

CO2 -utslipp under 110 g/km t.o.m 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 110 g/km t.o.m 50 g/km

203,50

CO2 -utslipp under 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 50

241,50

Motorvogn uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp

25 pst. av A

Avgiftsgruppe C

2 400

Campingbiler

22 pst. av A

22 pst. av A

0 pst. av A

22 pst. av A

22 pst. av A

Avgiftsgruppe D

(opphevet)

Avgiftsgruppe E

0

Beltebiler

36 pst. av verdiavgifts-grunnlaget

Avgiftsgruppe F

0

Motorsykler

10 837

0 – 11

0

over 11

482,28

0 – 125

0

126 – 900

37,22

over 900

81,62

Avgiftsgruppe G

2 400

Beltemotorsykler

(snøscootere)

0 – 100

15,27

101 – 200

30,55

over 200

61,07

0 – 20

40,74

21 – 40

81,44

over 40

162,87

0 – 200

3,19

201 – 400

6,37

over 400

12,73

Avgiftsgruppe H

2 400

Motorvogn i avgiftsgruppe A, som ved første gangs registrering her i landet blir registrert på løyveinnehaver til bruk som ordinær drosje (ikke reserve- eller erstatningsdrosje) eller for transport av funksjonshemmede

40 pst. av A

40 pst. av A

100 pst. av A

100 pst. av A

100 pst. av A

Avgiftsgruppe I

2 400

Avgiftspliktige motorvogner som er 30 år eller eldre

3 569

Avgiftsgruppe J

2 400

Busser under 6 m med inntil 17 seteplasser, hvorav minst 10 er fastmontert i fartsretningen

40 pst. av A

40 pst. av A

0 pst. av A

Motorvogn med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2 -utslipp, og med

utslipp 110 g/km og over

0 – 110

0

111 – 125

305,60

126 – 165

308,00

over 165

718,40

CO2 -utslipp under 110 t.o.m 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 110 g/km t.o.m 50 g/km

325,60

CO2 -utslipp under 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 50 g/km

386,40

Motorvogn uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2 -utslipp

40 pst. av A

Til forsida av dokumentet