Prop. 150 LS (2012–2013)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget