Prop. 150 LS (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Finansdepartementet

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget