Prop. 68 L (2011–2012)

Endringer i klimakvoteloven

Endringer i klimakvoteloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget