Høring av forslag til gjennomføring av EUs reviderte kvotedirektiv – forslag til endringer i klimakvoteloven og klimakvoteforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.02.2012