Høring av forslag til gjennomføring av EUs reviderte kvotedirektiv – forslag til endringer i klimakvoteloven og klimakvoteforskriften

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.02.2012