Prop. 1 S (2018–2019)

FOR BUDSJETTÅRET 2019 — Utgiftskapitler: 100–179 Inntektskapitler: 3100

Til innholdsfortegnelse

6 Bistand som andel av BNI i OECD/DAC-land 2017

ODA-godkjent bistand i 2017

DAC-land:

2017

Sverige

1,01

Luxembourg

1,00

Norge

0,99

Danmark

0,72

Storbritannia

0,70

Tyskland

0,66

Nederland

0,60

Sveits

0,46

Belgia

0,45

Frankrike

0,43

Finland

0,41

Østerrike

0,30

Irland

0,30

Italia

0,29

Island

0,29

Canada

0,26

New Zealand

0,23

Japan

0,23

Australia

0,23

Spania

0,19

USA

0,18

Portugal

0,18

Slovenia

0,16

Hellas

0,16

Sør-Korea

0,14

Tsjekkia

0,13

Polen

0,13

Slovakia

0,12

Ungarn

0,11

Totalt DAC

0,31

Til dokumentets forside