Prop. 11 S (2017–2018)

Finansiering av Bypakke Bergen i Hordaland

Til innhaldsliste

12 Avtale

Etter at Stortinget har fatta vedtak om delvis bompengefinansiering av Bypakke Bergen i Hordaland, vil det bli inngått avtale mellom Vegdirektoratet og bompengeselskapet i tråd med dei føresetnadene som er lagt til grunn i denne proposisjonen.