Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 115 S (2016–2017)

Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19

Til innholdsfortegnelse

2 Generelt om utviklingen i handelen med landbruksvarer med EU

Handelen med basis landbruksvarer mellom Norge og EU viser en jevn økning i norsk import fra EU. Den totale importen av landbruksvarer fra EU utgjorde i 2016 om lag 40 mrd. kroner, dvs. en økning på ni prosent fra 2015. Importen fordeler seg med 26 mrd. kroner på basis landbruksvarer og 14 mrd. kroner på bearbeidede landbruksvarer omfattet av EØS-avtalens protokoll 3. Også norsk eksport av landbruksvarer til EU øker, men fra et betydelig lavere nivå enn importen. Vår totale eksport av landbruksvarer til EU beløp seg i 2016 til om lag 6,5 mrd. kroner, en økning på tre prosent i forhold til 2015. Utviklingen var positiv for bearbeidede landbruksvarer, mens eksporten av basis landbruksvarer var mindre i 2016 enn i 2015.