Prop. 115 S (2016–2017)

Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19

I henhold til EØS-avtalens artikkel 19 skal Norge og EU med to års mellomrom gjennomgå vilkårene for handelen med basis landbruksvarer (melk, kjøtt, grønnsaker m.v.) med sikte på en gradvis liberalisering. Norge og Europakommisjonen kom 5. april til enighet om en avtale. Avtalen legger til rette for økt handel med bl.a. ost og kjøtt. Stortingets samtykke er nødvendig.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget