Prop. 122 L (2016–2017)

Endringer i postloven mv. (tilgang til sonenøkkelsystemer)

Samferdselsdepartementet foreslår i denne proposisjonen lovendringer som skal gi bedre tilgang til eksisterende sonenøkler for postkasseanlegg og inngangsdører for å legge bedre til rette for konkurranse i postmarkedet. Videre foreslås også enkelte andre endringer i postloven. I tillegg foreslås en endring i bankpliktloven slik at Posten fremdeles kan kreve godtgjøring for sitt tilbud av banktjenester i Postens landpostnett når Postens gjeldende konsesjon oppheves.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget