Prop. 130 LS (2016–2017)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Til innhaldsliste

A – Forslag til lovvedtak

Til forsida av dokumentet