Prop. 130 LS (2016–2017)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Til innhaldsliste

B – Forslag til stortingsvedtak

Til forsida av dokumentet