Prop. 130 LS (2016–2017)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om endring i Stortingets vedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2017

Frå 1. juli 2017 gjer ein følgjande endring i Stortingets vedtak 17. desember 2016 nr 1673 om avgift på motorvogner mv. A Engangsavgift for budsjetterminen 2017:

§ 2 fyrste ledd avgiftsgruppe F skal lyde:

Avgiftsgrupper

Egenvekt (kg)

Motoreffekt (kW)

NOX- utslipp (mg/km)

CO2- utslipp (g/km)

Slagvolum (cm3)

Sats per enhet (kr)

Vrakpantavgift (kr)

Avgiftsgruppe F

0

Motorsykler

0–125

0

126–900

33,60

over 900

73,68

Motorsykkel med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp, og med

0–75

0

76–140

630

over 140

800

Motorsykkel uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp

8 254

0–11

0

over 11

261,38

Til forsida av dokumentet