Prop. 134 S (2014–2015)

Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark

I proposisjonen foreslås et opplegg for finansiering og utbygging av Bypakke Grenland, fase 1, i Telemark. Bypakken inkluderer to vegprosjekter, rv 36 Skyggestein – Skjelbredstrand og fv 32 Gimleveien – Augestadveien, i tillegg til tiltak for trafikksikkerhet, bymiljø, kollektivtransport, gåing og sykling. Bypakken finansieres med statlige, fylkeskommunale og kommunale midler, samt bompenger.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget