Prop. 17 L (2020–2021)

Endringer i yrkestransportlova og skatteforvaltningsloven (tilsyn med kontrollutrustninger og tredjepartsrapportering til skattemyndighetene i drosjenæringen)

I denne proposisjonen bes Stortinget om å vedta hjemmel for at departementet kan utpeke tilsynsmyndighet for nye kontrollutrustninger i drosjenæringen og fastsette gebyr for dette, samt hjemmel for tredjepartsrapportering fra formidler av drosjetjenester og driftsansvarlige for nye kontrollutrustninger til skattemyndighetene.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget