Prop. 18 S (2015–2016)

Endringar i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget