Prop. 22 S (2016–2017)

Endringar i statsbudsjettet 2016 under Arbeids- og sosialdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget