Prop. 24 S (2019–2020)

Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet

Til innhaldsliste

1 Innleiing

Justis- og beredskapsdepartementet legg i denne proposisjonen fram forslag om endringar i løyvingane under diverse kapittel i statsbudsjettet 2019.

Til forsida av dokumentet