Prop. 24 S (2019–2020)

Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget