Prop. 30 S (2015–2016)

Endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget