Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 4 L (2018–2019)

Endringar i folketrygdlova (tredeling av foreldrepengeperioden ved 80 prosent uttak)

Til innhaldsliste

Tilråding

Barne- og likestillingsdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringar i folketrygdlova (tredeling av foreldrepengeperioden ved 80 prosent uttak).

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bede om å gjere vedtak til lov om endringar i folketrygdlova (tredeling av foreldrepengeperioden ved 80 prosent uttak) i samsvar med eit vedlagt forslag.