Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 4 L (2018–2019)

Endringar i folketrygdlova (tredeling av foreldrepengeperioden ved 80 prosent uttak)

Til innhaldsliste

2 Høyringa

Forslaget om eigne kvotar for 80 prosent uttak av foreldrepengar og endring av kvoteomgrepet blei sendt på offentleg høyring 23. mai 2018, med frist for å kome med tilbakemeldingar den 4. juli 2018. Høyringsnotatet vart sendt til følgande høyringsinstansar:

 • Departementa

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Arbeidstilsynet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Barneombodet

 • Domstolsadministrasjonen

 • Direktoratet for økonomistyring

 • Folkehelseinstituttet

 • Helsedirektoratet

 • Husbanken

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Lånekassen

 • Nasjonal kompetansetjeneste for amming

 • Nord universitet

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksrevisjonen

 • Sametinget

 • Sivilombudsmannen

 • Skattedirektoratet

 • Statens helsetilsyn

 • Statistisk sentralbyrå

 • Statped – Statlig spesialpedagogisk tjeneste

 • Sysselmannen på Svalbard

 • UiT Norges arktiske universitet

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Stavanger

 • Utdanningsdirektoratet

 • Utlendingsdirektoratet

 • Adopsjonsforum

 • Akademikerne

 • Aleneforeldreforeningen

 • Amnesty International Norge

 • ANSA – Association of Norwegian students abroad

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • BarneVakten

 • Bedriftsforbundet

 • Caritas Norge

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske dommerforening

 • Den norske jordmorforening

 • Elevorganisasjonen

 • Ensliges Landsforbund

 • Espir

 • Fafo – Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

 • Fagforbundet

 • Fellesorganisasjonen

 • Finans Norge

 • Foreldreutvalget for barnehager

 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen

 • Foreningen 2 Foreldre

 • Foreningen for kvinne- og kjønnsforskning i Norge

 • Forum for barnekonvensjonen

 • Forum for menn og omsorg – FMO

 • FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

 • Frivillighet Norge

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

 • FUS-barnehagene

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Human Rights Service

 • Human-Etisk forbund

 • IKO – Kirkelig pedagogisk senter

 • Innvandrernes landsorganisasjon

 • InorAdopt

 • Institutt for samfunnsforskning

 • Internasjonal Helse og Sosialgruppe

 • Juridisk rådgivning for kvinner

 • Juss-Buss – Juss-studentenes rettsinformasjon

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Kanvas

 • Kidsa barnehager

 • Kommunesektorens organisasjon

 • Kompetanse Norge

 • Kristne friskolers forbund

 • KUN Senter for kunnskap og likestilling

 • Kvinnefronten

 • Kvinnegruppa Ottar

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Leieboerforeningen

 • Likestillingssenteret

 • LIM (Likestilling, Integrering, Mangfold)

 • LIN (Likestilling, inkludering og nettverk)

 • LNU – Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

 • Læringsverkstedet

 • Mannsforum

 • Minotenk

 • MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

 • Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk

 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

 • Negotia

 • Nettverket! for SFO

 • NITO – Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

 • Norges blindeforbund

 • Norges bygdekvinnelag

 • Norges forskningsråd

 • Norges Handelshøyskole

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Hindu Kultur Senter

 • Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

 • Norges kristne råd

 • Norges Kvinne- og familieforbund

 • Norges kvinnelobby

 • Norges Røde Kors

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

 • Norlandia Barnehagene

 • Norsk Attføringsforum

 • Norsk Folkehjelp

 • Norsk Forbund for utviklingshemmede

 • Norsk Innvandrerforum

 • Norsk kvinnesaksforening

 • Norsk Montessoriforbund

 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • Norsk Studentorganisasjon

 • Norsk sykepleierforbund

 • Norsk Tjenestemannslag

 • Norsk Øko-Forum

 • Norske kvinners sanitetsforening

 • Norske samers riksforbund

 • NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering

 • Oslo katolske bispedømme

 • Private barnehagers landsforbund

 • Redd Barna

 • Reform – Ressurssenter for menn

 • Rådet for psykisk helse

 • Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge

 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning

 • Skattebetalerforeningen

 • Steinerbarnehageforbundet

 • Steinerskoleforbundet

 • Stiftelsen Barnas rettigheter

 • Stiftelsen Kirkens familievern

 • Stiftelsen Rettferd for taperne

 • Stine Sofies Stiftelse

 • Trygge Barnehager

 • Tvillingforeldreforeningen

 • Uføres Landsorganisasjon

 • Unge funksjonshemmede

 • UNICEF Norge

 • UNIO – Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede

 • Utdanningsforbundet

 • Velferdsalliansen

 • Verdens barn

 • Verdensorganisasjonen for små barns oppvekst og danning (OMEP)

 • Voksne for barn

 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Desse instansane har gitt realitetsmerknader til forslaga:

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Helsedirektoratet

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for amming

 • NAV Øvre Eiker

 • NTNU

 • Universitetet i Oslo

 • Adopsjonsforum

 • Akademikerne

 • Aleneforeldreforeningen

 • Ammehjelpen

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Den norske advokatforening

 • Fagforbundet

 • Finans Norge

 • Foreningen 2 foreldre

 • FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

 • Jordmorforbundet

 • Kanvas

 • Likestillingssenteret

 • LO

 • Norges kvinne- og familieforbund

 • Norsk psykologforening

 • Reform – ressurssenter for menn

 • Stiftelsen barnas rettigheter

 • Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig foreining

 • Unio

 • Voksne for barn