Prop. 59 L (2020–2021)

Endringer i forsvarsloven (klageadgang og foreldelse i erstatningssaker og Forsvarets bistand til offentlige myndigheter og andre beredskapsaktører)

Proposisjonen inneholder forslag om endringer i erstatnings- og kompensasjonsordningene for veteraner fra internasjonale operasjoner. Endringene gjelder innføring av klageadgang i saker om psykiske belastningsskader etter forsvarsloven § 55 og nye foreldelsesregler. Proposisjon inneholder videre forslag til en ny bestemmelse for å gi en klar hjemmel for å fastsette forskrift om Forsvarets bistand til offentlige myndigheter og andre beredskapsaktører.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget