Prop. 82 L (2014-2015)

Endringar i opplæringslova og privatskolelova (krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m.)

Denne proposisjonen inneholder forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Kunnskapsdepartementet foreslår å endre lovbestemmelsen om relevant kompetanse i undervisningsfag slik at det kan innføres krav for alle lærere. Samtidig foreslår departementet å oppheve den særlige adgangen skoler med små ungdomstrinn har til å fravike kompetansekravene for undervisning. Departementet foreslår videre å klargjøre hvilke avgjørelser i skolesammenheng barneverntjenesten kan ta på vegne av barnet etter en omsorgsovertakelse, og hvilke avgjørelser barnets foreldre fremdeles skal kunne ta. Lovproposisjonen inneholder også forslag om å endre navnet på faget religion, livssyn og etikk (RLE) til kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE).

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget