Prop. 84 S (2018–2019)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 18/2019 av 8. februar 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring av verdipapiroppgjør i Den europeiske union og om verdipapirsentraler

Det bes om Strotingets samtykke til innlemmelse i EØS-avtalen av regelverk om forbedring av verdipapiroppgjør og om verdipapirsentraler.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget