Prop. 87 L (2019–2020)

Endringer i arbeidstvistloven (om mekling og Arbeidsretten)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i arbeidstvistlovens bestemmelser om mekling og om Arbeidsretten. Forslagene presiserer i hovedsak gjeldende rett eller er av teknisk karakter.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget