Proposisjoner til Stortinget

Prop. 89 S (2022–2023)

Endringer i utbyggingen og bompengeopplegget for E39 Kristiansand vest – Røyskår i Agder fylke

Regjeringen legger i proposisjonen frem forslag til endringer i utbyggingen og bompengeopplegget for E39 Kristiansand vest – Røyskår i Agder fylke.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget