Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rapport fra Teknisk beregningsutvalg for klima 2020

Den andre rapporten fra teknisk beregningsutvalg for klima vurderer metoder for virkemiddelanalyser på klimaområdet og metoder for å beregne klimaeffekt av statsbudsjettet.

Teknisk beregningsutvalg har i oppdrag å foreslå metoder for å beregne klimaeffekt av statsbudsjettet, gi råd om hvordan eksisterende metoder for tiltaks- og virkemiddelanalyser på klimaområdet kan forbedres og peke på områder der det vurderes å være særlig behov for kunnskapsutvikling innenfor tiltaks- og virkemiddelanalyser.

Første rapport ble levert i juni 2019 og hadde hovedvekt på vurderinger av metode for tiltaksanalyser.

I denne andre rapporten har utvalget vektlagt vurdering av metoder for virkemiddelanalyser, både for virkemidler på og utenfor statsbudsjettet. Utvalget har også vurdert ulike tilnærminger til hvordan bevilgninger på statsbudsjettets inntekts- og utgiftsside kan kategoriseres, som et første skritt i arbeidet med å foreslå metoder for å anslå virkninger på klimagassutslipp av endringer i statsbudsjettet.

M-1752 | 2020
Utgitt av Teknisk beregningsutvalg for klima, oppnevnt av Regjeringen 15. juni 2018

Som grunnlag for sine vurderinger har utvalget mottatt og fått presentert to utredninger som følger som vedlegg:

Vedlegg 2: Metode for å kategorisere statsbudsjettets poster etter klimagassutslipp (Menon Economics og CICERO Senter for klimaforskning)

Vedlegg 3: Transportmodeller for klimaanalyse (Transportøkonomisk institutt og Menon Economics)