Rapport fra Teknisk beregningsutvalg for klima 2019

Teknisk beregningsutvalg for klima ble oppnevnt 15. juni 2018. Utvalget skal foreslå metoder for å beregne klimaeffekt av statsbudsjettet, og gi råd om hvordan eksisterende metoder for tiltaks- og virkemiddelanalyser på klimaområdet kan forbedres. Dette er utvalgets første rapport.

Les rapporten her (PDF)

Teknisk beregningsutvalg for klima ble oppnevnt 15. juni
2018. Utvalget skal foreslå metoder for å beregne klimaeffekt
av statsbudsjettet, og gi råd om hvordan eksisterende
metoder for tiltaks- og virkemiddelanalyser på
klimaområdet kan forbedres.


Utvalget ledes av professor Jørn Rattsø (Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitet). Medlemmene
i utvalget er forskningsleder Anne Madslien
(Transportøkonomisk institutt), forskningsleder Taran
Fæhn (Statistisk sentralbyrå), forskningsleder Steffen
Kallbekken (CICERO Senter for klimaforskning) og
professor Erik Ø. Sørensen (Norges handelshøyskole).
Utvalget bistås av et sekretariat ledet av Miljødirektoratet,
med deltakere også fra Klima- og miljødepartementet,
Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet.