Historisk arkiv

Første rapport fra teknisk beregningsutvalg for klima

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Den første rapporten fra teknisk beregningsutvalg for klima er lagt fram. Rapporten vurderer hvilke metoder man bruker for å analysere effekten av klimatiltak.

Teknisk beregningsutvalg for klima har i oppdrag å foreslå metoder for å beregne klimaeffekt av statsbudsjettet. Utvalget skal også gi råd om hvordan eksisterende metoder for tiltaks- og virkemiddelanalyser på klimaområdet kan forbedres. I dag legger teknisk beregningsutvalg for klima fram sin første rapport. Her vurderer de ulike metoder for tiltaksanalyse. Utvalget har også laget en oversikt over andre metoder som brukes til ulike former for analyse på klimaområdet.

- Vi må alltid ha den best tilgjengelige kunnskapen for å sette i gang nye tiltak og vite effekten av de tiltakene vi gjennomfører, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). 

- Det er bra at utvalget nå legger fram sin første rapport. Det er viktig med et bedre kunnskapsgrunnlag i klimapolitikken, sier Elvestuen. 

- Vi vil nå se på rapporten, og vurdere hvordan anbefalingen kan følges opp slik at metoden og kunnskapen på klimaområdet kan forbedres, sier Elvestuen.

Rapporten kan lastes ned og leses her. Der er det også mulighet for å gi innspill til utvalget.