Rapport: Konkurransemessige virkninger av noen utvalgte NRK-tjenester

Studien er utført av Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) på oppdrag av Kulturdepartementet

Rapporten "Konkurransemessige virkninger av noen utvalgte NRK-tjenester" (.pdf) 

Formålet med denne studien har vært å analysere de konkurransemessige virkningene av noen utvalgte NRK-tjenester. På grunn av begrenset tidsramme for prosjektet er analysen avgrenset til nyhets- og aktualitetstjenester på nettet og utvalgte tjenester som yr.no, ut.no og ytring.no.