Rapport: Vurdering av den årlige rapporteringen fra NRK AS om selskapets effektivitet

Deloitte har på oppdrag fra Kulturdepartementet (KUD) foretatt en ekstern gjennomgang / kvalitetssikring av NRKs rapportering om effektivitet for 2013.

Rapporten er produsert i tilknytning til arbeidet med stortingsmeldingen om allmennkringkasting og er en analyse av NRKs årlige rapportering om effektiv drift.

Rapporten "Vurdering av den årlige rapporteringen fra NRK AS om selskapets effektivitet" (.pdf)