Rapport om evaluering av tiltak mot arbeidslivskriminalitet

Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport 54-2016

Samfunnsøkonomisk analyse har gjennomgått tidligere gjennomførte evalueringer av ulike tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Rapporten viser at flere av evalueringene har den svakheten at de ikke vurderer effekter av tiltakene som er innført.

Samlet sett er Samfunnsøkonomisk analyses konklusjon at det fortsatt er behov for en bred og styrket innsats. Dette følger regjeringen opp blant annet gjennom revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet, som legges fram 13. februar. 

Rapporten

Les rapporten her (PDF)

Oppdragstaker

Samfunnsøkonomisk analyse.

Oppdragsgiver

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.