Strategi mot arbeidslivskriminalitet (2015–2016)

Regjeringen la 13. januar 2015 fram sin strategi for å styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.

Regjeringen vil bekjempe arbeidslivskriminalitet og fremme seriøse og gode arbeidsforhold gjennom et bredt samarbeid mellom offentlige myndigheter og arbeidslivets parter om forebygging, kunnskapsdeling og håndheving.

De enkelte tiltakene i strategien må ses i sammenheng med regjeringens samlede politikk mot økonomisk kriminalitet.