Historisk arkiv

Bedre oppfølging av offentlige kontrakter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

En ny veileder om beste praksis skal bidra til bedre oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Offentlige virksomheter kjøper varer og tjenester for 420 milliarder kroner hvert år. Derfor har de et særlig ansvar for å motvirke arbeidslivskriminalitet og useriøse arbeidsforhold i sine kontrakter.

–Regjeringen vil gjøre det enklere for virksomhetene å drive seriøst. Det offentlige må gå foran i dette arbeidet. Nå får de et verktøy for å sikre bedre oppfølging av lønns- og arbeidsvilkårene i kontraktene de inngår, sier statsråd Robert Eriksson.

På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet har Direktoratet for offentlig forvaltning og IKT (Difi) utarbeidet en veileder om beste praksis i oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Veilederen er utarbeidet i nært samarbeid med bl.a. store oppdragsgivere til offentlig sektor og representanter fra partene.

Tiltaket er en del av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Anskaffelser.no kan offentlige innkjøpere finne enkle og praktiske verktøy og maler som kan brukes i arbeidet med å stille og følge opp krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser.

Veileder

Last ned veilederen fra Anskaffelser.no