Historisk arkiv

Felles innsats mot arbeidslivskriminalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

- Vi vil bekjempe arbeidslivskriminalitet gjennom et bredt samarbeid mellom offentlige myndigheter og arbeidslivets parter, sier statsminister Erna Solberg. Regjeringen legger nå fram en strategi for å styrke innsatsen mot de useriøse aktørene i arbeidslivet.

– Dersom useriøsitet og kriminalitet får bre om seg er den norske arbeidslivsmodellen i fare. Alle med ansvar for å kjøpe inn varer og tjenester har en viktig rolle for å hindre at kriminelle aktører får innpass i arbeidslivet. Det gjelder både i privat og offentlig sektor, sier statsministeren.

Strategien inneholder bl.a. tiltak for tettere samarbeid mellom Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, NAV og andre offentlige etater. Etatene og tilsynsmyndighetene skal etablere et felles senter for analyse og etterretning. Det innføres en bestemmelse i regelverket for offentlige anskaffelser som pålegger oppdragsgivere å stille krav om bruk av lærlinger innenfor bransjer hvor det er et definert behov for læreplasser.

– Vi vil gjøre det enklere å være seriøs og vanskeligere å være kjeltring og useriøs, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Strategien er utarbeidet i dialog med LO, NHO og de øvrige partene i arbeidslivet, og inneholder til sammen 22 tiltakspunkter som skal følges opp av Statsministerens kontor og seks ulike departement.

Kort oppsummering av forslagene:

Tettere samarbeid med partene i arbeidslivet
Partene har spilt en viktig rolle i arbeidet så langt, og oppfølging og videre utvikling av innsatsen skal drøftes med partene i Regjeringens Kontaktutvalg.

Kontroll og oppfølging
Samarbeidet mellom Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, NAV og andre offentlige etater skal styrkes og gjøres mer systematisk.

Offentlige innkjøp
Regjeringen innfører bestemmelser som åpner for å begrense antall underleverandører i kontraktskjedene i bransjer hvor det er særlig store utfordringer. Offentlige oppdragsgivere skal kunne stille krav om bruk av lærlinger.

Tiltak med særlig betydning for byggenæringen
Regjeringen arbeider med flere tiltak som har særlig betydning for byggenæringen: Godkjenning av utenlandsk fagutdanning, videreutvikling av sentral godkjenning av foretak, registre eller godkjenningsordninger som synliggjør om foretak følger regelverket og forbedring av ordningen med id-kort (HMS-kortene) i bygg og renhold, bl.a. for å gi mulighet til oppslag i sanntid mot offentlige registre.

Styrket kunnskap og informasjon
Regjeringen gjennomfører kartlegging av omfanget av den svarte økonomien og hvordan likebehandlingsreglene i vikarbyrådirektivet etterleves. Det skal gjennomføres en ekstern evaluering av hvordan etatene samarbeider på lokalt nivå.

Internasjonalt samarbeid
Norge vil delta aktivt i nye samarbeidsinitiativer i EU-regi og ta i bruk de muligheter EØS-avtalen gir oss for å styrke samarbeidet med tilsyns- og kontrollmyndigheter i andre land.

Les mer om strategien mot arbeidslivskriminalitet her.