Sikring av feriepenger

Utredning fra et partssammensatt utvalg oppnevnt av Arbeids- og sosialdepartementet

Denne utredningen er fra et partssammensatt utvalg oppnevnt av Arbeids- og sosialdepartementet som handler om sikring av feriepenger.

Les dokumentet