Smittevernveileder for valggjennomføring under covid-19-utbruddet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en smittevernveileder for valggjennomføringen, med innspill fra Folkehelseinstituttet. Smittevernveilederen skal hjelpe kommunene å gjennomføre valget samtidig som de ivaretar smittevernet.

Smittevernveilederen ble gitt ut 19. februar 2021 i midlertidig versjon i påvente av Stortingets behandling av forslag til midlertidige endringer i valgloven. Stortinget har nå vedtatt bestemmelser som skal sikre at også velgere i isolasjon og karantene får stemme, og dette forbeholdet er derfor fjernet. Det er ikke gjort andre endringer i smittevernveilederen. Denne versjonen er sist oppdatert 21. mai 2021.

Smittevernveileder for valggjennomføring under covid-19-utbruddet (pdf)