Smittevernveileder for valggjennomføring under covid-19-utbruddet

For at kommunene skal ha verktøyene de trenger til å gjennomføre valget samtidig som de ivaretar smittevernet, legger regjeringen frem forslag til midlertidige lovendringer. Forslaget skal legge til rette for at alle kommuner kan gjennomføre valget på en trygg og god måte, selv om både velgere og valgmedarbeidere skulle være syke eller i karantene.

Forberedelsene til valget vil kreve mer tid og ressurser enn normalt. Kommunene og fylkeskommunene har derfor en stor og viktig jobb foran seg. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en smittevernveileder, med innspill fra Folkehelseinstituttet. Smittevernveilederen skal hjelpe kommunene å gjennomføre valget samtidig som de ivaretar smittevernet. I tillegg vil Valgdirektoratet bistå kommunene gjennom opplæring og rådgivning.

Smittevernveilederen er utarbeidet for å kunne samsvare med de foreslåtte lovendringene. Dette gjelder i hovedsak hvordan velgere i isolasjon og karantene skal stemme. Smittevernveilederen vil på disse punktene måtte ansees som midlertidig inntil Stortinget har behandlet forslagene. Veilederen vil da bli oppdatert.

Smittevernveileder for valggjennomføring under covid-19-utbruddet (pdf)