Historisk arkiv

Regler for gjennomføringen av valget i 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Valget til høsten skal gjennomføres på en trygg og god måte, uavhengig av pandemisituasjonen. Regjeringen har derfor gjort flere midlertidige endringer i valgloven og kommuneloven, som vil gjelde for valget i 2021. – Alle som vil, skal få bruke stemmeretten sin, sier valgminister Nikolai Astrup.

De midlertidige lovendringene skal legge til rette for at alle kommuner kan gjennomføre valget på en trygg og god måte. Dette gjelder også dersom velgere og valgmedarbeidere er syke eller sitter i karantene. Endringene sikrer samtidig at velgere i isolasjon og karantene kan stemme ved valget.

– Vi håper at de fleste er vaksinerte før stortingsvalget og at smittetallene er lave i september, men vi må være forberedt på ulike scenarioer. Valggjennomføringen vil derfor kreve mer tid og ressurser enn normalt for kommunene og fylkeskommunene, sier Astrup.

Lovendringene trer i kraft straks. Departementet vil følge opp Stortingets vedtak og gjøre nødvendige endringer i forskrift om valg til Sametinget.

Stortinget har vedtatt følgende midlertidige regler for valget i 2021:

  • Velgere som er i isolasjon grunnet covid-19, skal stemme hjemmefra. Perioden for ambulerende stemming utvides slik at velgere i isolasjon som stemmer i egen kommune, kan søke om dette frem til klokken 10.00 på valgdagen.
  • Velgere som er i karantene grunnet covid-19, skal ikke stemme i ordinære valglokaler. Valgstyret i kommunen skal opprette egne steder der velgere i karantene kan stemme. Det kan være i egne lokaler, utenfor de ordinære stemmelokalene eller ved mobile stemmemottak. Hvis det ikke er mulig å komme seg til et slikt sted, kan velgere i karantene søke om å få stemme hjemmefra.
  • Valglokaler kan plasseres utenfor det geografiske området til stemmekretsen og bestå av flere rom.
  • Kommunen kan også oppnevne personer som er bosatt i andre kommuner, som medlemmer av stemmestyrene.
  • Ved et lokalt smitteutbrudd, kan kommunen beslutte å opprette et ekstra valglokale på valgdagen om det skulle være nødvendig for å øke kapasiteten og spre velgere.
  • Ved et lokalt smitteutbrudd kan kommunen, den siste helgen før valget, beslutte å ta imot stemmer hjemme hos velgere ved hjelp av kun én stemmemottaker, men bare dersom dette er nødvendig for at velgerne får stemt.
  • Kommunene kan starte opptelling av forhåndsstemmer dagen før valgdagen.
  • Departementet har fått hjemmel til å pålegge kommunene konkrete krav til en smittevernfaglig forsvarlig valggjennomføring.
  • Kommunen må innrette eventuelle smitteverntiltak de siste ukene av forhåndsstemmeperioden og på valgdagen på en slik måte at de ikke er til hinder for valggjennomføringen.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00