Prop. 89 L (2020–2021)

Midlertidig lov om endringer i valgloven og kommuneloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår i denne proposisjonen midlertidige endringer i valgloven og kommuneloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 ved stortingsvalget i 2021. Forslagene skal bidra til en smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av valget og vil blant annet sørge for at velgere som er pålagt karantene eller isolasjon på grunn av covid-19, får mulighet til å stemme, samt gi kommunene økt fleksibilitet ved gjennomføringen av stemmingen.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget