St.meld. nr. 46 (1996-97)

Havner og infrastruktur for sjøtransport

Fiskeridepartementet

St meld nr 46
(1996-97)

Havner og infrastruktur for sjøtransport

Tilråding fra Fiskeridepartementet av 2. mai 1997,
godkjent i statsråd samme dag.

Innhold:


Sakens dokumenter (ESOP-søk)

Lagt inn 2 mai 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen

Følg meldingen videre på www.stortinget.no