Statusrapport for handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017)

Juni 2016

Handlingsplanen "Et liv uten vold" ble lansert i 2013. Denne rapporten gir en oversikt over de 45 tiltakene i handlingsplanen per juni 2016.

Statusrapport  for handlingsplan mot vold i nære relasjoner – juni 2016 (pdf)

Nyere og eldre statusrapporter og mer om handlingsplanen Et liv uten vold